ROZBIÓRKA KOMINA PIECA PRZEPYCHOWEGO ZAKŁADU PJ

Przed rozpoczęciem rozbiórki zabezpieczono miejsce pracy, tj. zamontowano mobilne ogrodzenie, sąsiednie obiekty zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem spowodowanym przez spadający gruz. Za pomocą żurawi trzymających kosze z pracownikami oraz koparkę przystąpiono do rozbiórki komina. Gruz wywożono z otworu przy stopie komina na tymczasowe składowisko. Po zakończeniu rozbiórki komina wyburzono również fundamenty i teren został zasypany oraz zagęszczony. W końcu zdemontowano zabezpieczenie placu budowy.