Demolice komína narážecí pece provozu VJ

Před zahájením demolic proběhlo zabezpečení pracoviště, tj.: montáž mobilního oplocení a zajištění okolních objektů proti poškození demoliční sutí. Pomocí jeřábů, které držely koš s pracovníky a samostatné rýpadlo, započaly demolliční práce komína. Sutiny se vyvážely z otvoru v patě komína a odvážely se namezideponii . Po konci demolice komína se rozbily i základy a provedl se zásyp se zhutněním. Na konec se odtranilo veškeré zabezpečení staveniště.