Rekonstrukce mostku na ulici Lipové, osada Antoníček

Demolice stávajícího mostku. Výstavba nového mostu a opevnění břehů. Nový živičný povrch komunikace. Český Těšín.