PRZEBUDOWA NA TERENIE ZAKŁADU UBOJNI II – 2

Przeróbki budowlane, jak np. wymurowanie, montaż balustrady, wycinka drzew i krzewów, remont dachu, montaż drzwi i bram ppoż., konieczne do wydania zgody na użytkowanie obiektu.