Stavební úpravy v areálu jatka II – 2

Stavební úpravy, jako jsou zazdívky, montáže zábradlí, odstranění náletových křovin, oprava střechy, montáž požárních dveří a vrat, nutné pro kolaudaci černé stavby.