NAPRAWY DRÓG GMINNYCH W CZESKIM CIESZYNIE 2018

Remont dróg w Czeskim Cieszynie. Usunięcie starej nawierzchni, remont wpustów kanalizacyjnych, zagęszczenie podłoża, układanie warstwy bitumicznej.