NAPRAWY DRÓG GMINNYCH O CHODNIKÓW W CZESKIM CIESZYNIE

Remonty istniejących dróg gminnych w Czeskim Cieszynie obejmujące również układanie nawierzchni bitumicznej.