MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. SLEZSKÁ W TRZYŃCU

Remont drogi w ul. Slezská, Trzyniec. Nowa powierzchnia bitumiczna, nowe miejsca parkingowe wzdłuż drogi i nowe oświetlenie uliczne. Remont przylegających do drogi chodników.