ŚCIEŻKA ROWEROWA CZESKI CIESZYN – ROPICA

Realizacja ścieżki rowerowej z Czeskiego Cieszyna do Ropicy. Roboty ziemne, układanie bruku, zasypywanie wykopów, układanie warstw bitumicznych, przebudowa oświetlenia, montaż kanalizacji.