PRZERÓBKI BUDOWLANE DROGI GMINNEJ UL. HAVLÍČKOVA

Frezowanie drogi, wykonanie krawężników i układanie bruku, montaż kanalizacji, wykonanie nawierzchni bitumicznej, montaż znaków drogowych, zagospodarowanie terenu.