Jindřichov – AŠ, V1285, nátěr stožárů oprava základů

Oprava betonových základů a nátěry příhradových stožárů venkovního vedení 110 kV V1285 Jindřichov-Aš.