FIFEJDY – BUDOWA NOWEJ R 110/22KV

Przedmiot zamówienia stanowiła realizacja nowego obiektu rozdzielni na terenie niezabudowanym. Roboty zaczynały się od przygotowania terenu, następnie zostały wykonane pale. Budowa nawiązuje do izolacji przeciwwilgociowej Dualdek. Po zbudowaniu kompletnego szkieletu i murowanych ścianek działowych wraz z zadaszeniem obiektu instalacji wspólnych wykonano roboty budowlane wewnątrz obiektu. Dokładnie tuż obok budynku znajduje się obiekt transformatorów wraz ze stanowiskami dławików. Sukcesywnie wykonywano też roboty nawiązujące na obiektach: przebudowa instalacji kablowej, przyłącza wodociągu, ogrodzenie rozdzielni, przygotowanie terenu, oświetlenie, wspólna kanalizacja, kanalizacja zakładowa, trasy kablowe i studnie kablowe, łączność wewnętrzna i zewnętrzna, tereny utwardzone, ostateczne zagospodarowanie terenu obejmujące również wysadzanie drzew i krzewów.