BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI KĘSÓW

Roboty ziemne dla nowo betonowanych fundamentów prasy prostowniczej i maszyny do piaskowania, wraz z oddzielnym betonowaniem.