BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI KĘSÓW – PODBUDOWA

Roboty ziemne pod stopy i ławy fundamentowe hali nowej oczyszczalni kęsów + obiektu rozdzielni, likwidacja ziemi, betonowanie fundamentów, montaż armatur i elementów ślusarskich, betonowanie i zbrojenie budowy brutto rozdzielni, produkcja elementów ślusarskich.