Demontáž a rozpálení 450t – jeřáb portál drapákový

Demontáž technolog. zařízení a demolice odstaveného skládkového jeřábu. Rozpálení ocel. šrotu na vsázkyschopné rozměry.