Demontáž a likvidace komínových chladících věží – Darkov

Předmětem prací byla demolice železobetonové a ocelové nadzemní části chladících věží na dolech 9. květen, ČSA a Lazy, včetně kompletní demolice technologie uvnitř věží. Na lokalitě 9. květen a ČSA proběhlo i odstranění AZC materiálu – opláštění chladící věže.