Výstavba nové čistírny sochorů

Výkopové práce pro nové betonové základy rovnacího lisu a tryskáče včetně samostatné betonáže.