TR 110/35 KV ŽAMBERK – CZĘŚĆ BUDOWLANA

Przedmiot zamówienia stanowił remont budynku rozdzielni, wraz z obiektem pomieszczeń społecznych. W skład robót wchodziło również zagospodarowanie terenu oraz wykonanie dróg dojazdowych.