REMONT POWIERZCHNI ASFALTOWYCH A7, A8

Remont dróg istniejących na terenie zakładu Rockwool. Drogi A7 oraz A8 zostały wyburzone i wykonano nowe podłoże i nawierzchnię.