REALIZACJA DRZWI I PRZEGRÓD PRZECIWPOŻAROWYCH W EPO

Wymiana drzwi przeciwpożarowych w zakładach oraz uzupełnienie drzwi przeciwpożarowych w korytach kablowych. Naprawy i uzupełnienie istniejących uszczelek i przegród ppoż. Statyczne zabezpieczenie konstrukcji stalowej mostu kablowego.