Realizace protipožárních dveří a přepážek v EPO

Realizace výměny protipožárních dveří v provozech a doplnění protipožárních dveří do kabelových kanálů. Opravy a doplnění stávajících protipožárních ucpávek a přepážek. Statické zajištění OK mostu kabelového vedení.