PRÓBNY PIEC KOKSOWNICZY – CZĘŚĆ BUDOWLANA 2

Przebudowa obiektu ubijania na terenie zakładu Huty Trzyniec SA (naprawa pokrycia dachu, muru oporowego, podłóg i sufitów, wraz z wymianą drzwi).