Poloprovozní koksovací pec – stavební část 2

Stavební úpravy objektu výdusky v areálu TŽ a.s., (oprava střešního pláště, opěrné stěny, podlah a podhledů, včetně výměny dveří).