OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA TOROWISKA I OSÓB EME

Zbudowano ścianę przeciwpożarową i dźwiękochłonną. Ściana została wykonana z prefabrykowanych elementów żelbetowych, które połączono do pojedynczych bloków. Na ścianach wykonano okładzinę. W płytach zainstalowano pokrywy osłonowe przeznaczone dla interwencji straży pożarnej.