Ochrana kolejiště a osob před explozí EMĚ

Byla provedena protipožární a protihluková stěna. Stěna bylo montovaná z železobetonových prefabríkátu, které byly spojovány do jednotlivých bloků. Stěny byly následně opatřeny obkladem. V panelech byly také osazeny zakrývací poklopy sloužící hasičským jednotkám pro případný zásah.