LIKWIDACJA 3 KOMINÓW ŻELBETOWYCH NA TERENIE ZAKŁADU ENERGOCIEPŁOWNI PŁOCK – POLSKA

Kompleksowa rozbiórka 3 kominów żelbetowych o wysokości 220 m, 140 m, 131 m na terenie zakładu Energociepłowni Płock, które znajdowały się w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych. Roboty obejmowały także utylizację wszystkich odpadów.