Likvidace 3 železobetonových komínů v areálu elektroteplárny – Płock, PL

Kompletní demolice 3 ŽB komínů výšky 220m, 140m, 131m v areálu elektroteplárny Płock, které se nacházely v těsné blízkosti funkčních částí elektroteplárny. Součástí prací byla i likvidace veškerých odpadů.