KRASÍKOV, TR 400/100 KV – NAPRAWY I POWŁOKI

Powlekanie głównej i pomocniczej konstrukcji stalowej. Wykonanie drogi dojazdowej. Renowacja przewodów otulonych. Remont dachu i elewacji na budynku C, wraz z wykonaniem instalacji odgromowej.