EKOLOGIZACJA CIEPŁOWNI PŘEROV – ŚCIANY PRZECIWPOŻAROWE

Przedmiot zamówienia stanowił demontaż i likwidacja azbestu ze ścian istniejących, przeróbka konstrukcji stalowej w celu montażu ścian przeciwpożarowych oraz ich malowanie, przeróbki otworów dla stolarki budowlanej i montaż drzwi.