Ekologizace Teplárny Přerov – Protipožární stěny

Předmětem zakázky byly demontáže a likvidace azbestu stávajících stěn, úprava ocelové konstrukce pro montáž protipožárních stěn a jejich nátěr, úpravy otvorů pro montáž nových dveří a jejich montáž.