ČESKÁ VES TR 110/22KV – OGRODZENIE

Demontaż ogrodzenia istniejącego i zbudowanie nowego. Podłączenie nowego ogrodzenia do przewodu uziemiającego oraz montaż nowego oświetlenia. W skład nowego ogrodzenia wchodziła również budowa muru oporowego.