Česká Ves TR 110/22kV – oplocení

Demontáž stávajícího oplocení a výstavba nového. Napojení nového oplocení na uzemnění a montáž nového osvětlení. Součástí nového oplocení byla výstavba opěrné zdi.