Energetická a úsporná opatření na objektech společnosti TAWESCO s.r.o.

Areál TATRY – Kopřivnice

Zakázka byla složena ze dvou základních částí tj.: výměna střešního pláště střechy a světlíků, a také ve výměně stávajícího osvětlení. Stávající skladba (asfaltový pás, betonový potěr, pórobetonová vrstva a přivařený TR plech) byla vybourána až na stávající OK. Stávající OK byla obroušena a nově natřena antikorozní barvou. V rámci opravy střechy byly také vyměněny svody a klempířské prvky, byl proveden nový záchytný systém a nový hromosvod. Společně se střechou se také měnily střešní vpustě a celý odvodňovací systém. Výměna elektroinstalace spočívala ve výměně stávajících zdrojů, přívodů a ovládání.