LIKVIDACE OCELÁRNY – EVRAZ VÍTKOVICE

Demolice objektů v areálu bývalé ocelárny VÍTKOVICE STEEL. Součástí prací byly odstranění technologii uvnitř budovy, přeložky medií, mj. demolice objektů konvertorové haly o výšce 55m, demolice 3 nepoužívaných komínů o výšce 60m, odstranění kolejišť v délce 6km. Firma se také postarala o odvoz, likvidaci a následné využití materiálů z demolice. Poslední fází projektu byla sanace a příprava území pro další využití objektu.