WE CARRY OUT COMPLEX CONTRACTS

and their full realisation using our own technical equipment

Services

WE CARRY OUT COMPLEX CONTRACTS

and their full realisation using our own technical equipment

Services

POLANSKÝ s.r.o.

The POLANSKÝ s.r.o. philosophy embodies key principles such as: high quality work, flexibility to client’s requirements and comprehensive services in the field of construction, demolition, earthworks, work at height, road transport and recycling.

The strength of our company lies primarily in the provision of system solutions developed on the basis of experience of our top experts encompassing a number of professions. We have the ability to be highly flexible to the requirements and needs of even the most challenging clients.

CONSTRUCTION COMPANY OF THE YEAR FOR 2020

POLANSKÝ s.r.o. was given the CONSTRUCTION COMPANY OF THE YEAR AWARD for 2020

The Association of Entrepreneurs in the Construction Industry, in collaboration with the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, announced the results of the Best Construction Materials Manufacturer of 2020 and Construction Company of the Year for 2020 competitions.

The ceremonial afternoon took place on 04 November 2021 at the premises of ABF Foundation with the participation of the competition hosts, jury representatives and all participants.

Representatives of our company accepted the award from Jiří Nouza, President of the Association of Entrepreneurs in the Construction Industry, and Pavel Ševčík, Technical Director.

A PORTFOLIO OF WIDE-RANGING SERVICES

Link to: DEMOLITION OF INDUSTRIAL CHIMNEYSLink to: DEMOLITION WORKLink to: STEEL STRUCTURESLink to: BUILDINGS

Link to: EARTHWORKSLink to: WATER MANAGEMENT PROJECTSLink to: ENERGY PROJECTS AND LINEAR BUILDINGSLink to: SPECIALIST WORK AT HEIGHT
Link to: CONSTRUCTION AND REMEDIATION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURESLink to: ROADS, PAVED AREASLink to: ROAD HAULAGELink to: CRUSHING FACILITY

Probíhající realizace

Likvidace ocelárny na území areálu VÍTKOVICE STEEL a.s.

Odstranění komplexu stávajících budov pro výrobu oceli.

Energetická úsporná opatření v rámci objektů společnosti Tawesco

Rekonstrukce střešního pláště souboru hal spočívající v odstranění původního pláště a montáž nového souvrství včetně hromosvodu a záchytného systému. Dále se provádí odstranění starého osvětlení, kabelových tras a nahrazuje se novými.

Sanace, revitalizace a rekultivace území po těžbě štěrkopísku v Hlučíně

V tomto projektu jde o realizaci těchto objektů – úprava a zkapacitnění vodního toku Vařešinka, bezpečností přeliv, výpustný objekt, úprava koryta a a výškový schod v korytě bezpečnostního přelivu.

TR Líšeň-přestěhování provozů a adaptace BSP

Jedná se o stavební úpravy BSP (objekt „A“), přístavba garáže pro montážní plošinu, úprava VO, zpevněné plochy okolo BSP, oplocení, přípojka splaškové kanalizace a úprava zabezpečení.

VD Letovice, rekononstrukce VD vč. odstranění sedimentů

Kompletní rekonstrukce vodního díla. Demolice přelivu, skluzu, přemostění, vývaru a výstavby nových konstrukcí, které nahrazují demolované objekty. Opevnění návodního líce, odtěžení stávající koruny hráze. Součásti je těžba sedimentů a jejich stabilizace.

Přístavba administrativní budovy - Ropice

Kompletní výstavba třípatrové obdélníkové přístavby s rozšířeným prvním nadzemním podlažím, která bude propojena se stávající administrativní budovou spojovací chodbou a spojovacím krčkem. Realizace zahrnuje zemní a bourací práce, základové,  nosné, stropní a střešní konstrukce, veškeré inženýrské sítě a stavební práce jako jsou podlahy, omítky, obklady, malby a nátěry, zámečnické a klempířské konstrukce.