Stavební úpravy ul. Nádražní a okružní křižovatka – přechod pro chodce

Stavební úpravy spočívaly v provedení opravy asfaltového krytu vozovky na části místních komunikací ulice Nádražní a ulice Střelniční včetně realizace okružní křižovatky a přechodu pro chodce v místě před vstupem do nádražní budovy. Byl pořešen prostor mezi přechodem pro chodce a schodištěm ke vstupu do nádražní budovy. Povrch vozovky včetně přechodu pro chodce byl sjednocen  – s asfaltovým krytem. V souladu s novým řešením bylo navrženo také odvodnění zpevněných ploch, změna dopravního značení a úpravy pro bezbariérové užívání veřejného prostranství.