TR Uherský Brod – voda, protipovodeň, kanál

Předmětem prací byly úpravy v areálu trafostanice v Uherském Brodě. Cílem řešení omezení škod vznikajícím zaplavováním areálu vodou a bahnem v době intenzivních dešťů, které přitékají z okolních pozemků. Práce probíhaly od vytýčení stávajících sítí, demolice ploch, výstavba jednotlivých objektů, pokládky živice, provedení finálních terénních úprav včetně potřebných zkoušek a revizí. Jednalo se o provedení dešťové kanalizace, úpravy odvodňovacích příkopů, rekonstrukce čerpací stanice, areálové vedení NN k čerpací stanici, vodovod, kalové jímky, úpravy oplocení část 1 a 2, provozní oplocení.