ROZBIÓRKA KOMINÓW 9, 10 – 120M

Kompleksowa rozbiórka dwóch kominów żelbetowych baterii nr 9 o wysokości 120 m, które wyburzane były przy zapewnieniu ciągłości pracy zakładu spółki ArcelorMittal w Zdzieszowicach. Kominy znajdowały się w ścisłej okolicy czynnych baterii. Roboty obejmowały także utylizację wszystkich odpadów.