REMONT WANNY AWARYJNEJ DO PRZEJMOWANIA KWASU SIARKOWEGO

Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze, obróbka chemiczna cokołu murów oporowych, zbiorników wewnętrznych i zewnętrznych, przeróbka podłogi i kanałów.