REMONT STACJI CZYSZCZENIA KRAT GRUBYCH

Dostawa i montaż nowego urządzenia do czyszczenia krat grubych na wlocie do elektrowni. W skład zamówienia wchodziła również sanacja istniejących filarów betonowych, dostawa i montaż nowej konstrukcji stalowej.