KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ Z MAGAZYNEM BIOMASY

Realizacja podbudowy pod obiekt kotłowni na biomasę, która obejmowała: roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe, izolacje przeciwko wilgoci, włącznie z wywozem odpadu na składowisko.