Nové expediční místo 6. hala

Demolice stávající plochy před vjezdem do haly 6 z nádvoří, likvidace odpadů, provedení zásypů, armování a betonáž nové plochy před vjezdem do haly 6. V hale 6 se provedla demolice kabiny skládačů, odpady se zlikvidovaly a jámy se zasypala. Místo kabiny se provedly nové ŽB základy pro převážecí vůz. Pro převážecí vůz umístěný mezi halou 6 a expediční halou se provedlo podepření a předepnutí stávající stěny pomocí příhradového vazníku. Prostor pod vazníkem se vyboural. Stávající jeřábová lávka v hale 6, která byla podepřena o kabinu skládačů byla podepřena novou OK. Do haly 6 z nádvoří se namontovaly nové rolovací vrata. Do vjezdu z ul. Výstavní se provedla montáž nových 4 křídlých skládacích vrat.