Nová loupací linka na VJ – Opěrné stěny a patky

Výstavba ŽB opěrných zdí okolo stávající haly ENEZA a stávající trafostanice T2. Výstavba nových ŽB patek pro energomost.