Oprava střešního pláště a světlíků Haly 2

Výměna střešního plástě a prosklení. Oprava a nátěr nosné OK. Dodávka a montáž nových zámečnických prvků. Dodávka a montáž záchytného systému. Oprava odvodnění střech.