Rekonstrukce mostu přes Lučinu, Sl. Ostrava

Demontáž a demolice stávající mostní konstrukce s minimálním záborem pozemku. Následné výkopy, betonáže opěr, včetně konstrukčních vrstev pod komunikace.