Demontáž zvonu plynojemu KOP

Demontáž celého zvonu plynojemu, tj. ocelové konstrukce střechy a pláště s opláštěním. Součásti bylo i vyčištění dna plynojemu od kalů. Před demontáží byly provedeny revize dotčených konstrukcí.