Oprava objektu PV nad +5,95m včetně střechy

Na této zakázce byly realizovány sanace ŽBK nad podlahou +5,95m včetně sloupů a stropu (+11,6m), v druhé etapě také sanace stropů ve výšce + 4,15m a +7,4m. Následně proběhla úprava jeřábové drážky s výměnou kompletního vedení až do rozvaděče.
Dále byla provedena oprava fasády – atiky, na střeše byl realizován certifikovaný záchytný systém. Práce byly realizovány z lešení.