Frýdlant – obnova R110kV

Demolice stávajících betonových základu pod trafostáním , demolice komunikace.