Oprava ŽBK na objektu Hlubinný zásobník I

Oprava železobetonových konstrukcí na objektu Hlubinný zásobník I, včetně váhovny. Oprava ocelových montážních poklopů a nouzových východů objektu HZ I. Oprava únikových schodišť u krajních zásobníků objektu HZ I. Oprava schodišť a plošiny vysavače objektu Váhovna. Mechanické odstranění degradovaných vrstev betonu na železobetonových konstrukcích objektu, včetně tunelu a váhovny. Otryskání opravovaných ploch, včetně tunelu a váhovny. Injektáž trhlin. Doplnění ocelové výztuže, ošetření inhibitorem koroze, včetně tunelu. Celoplošný nátěr inhibitorem koroze, včetně tunelu a váhovny. Provedení kontrolních zkoušek, včetně tunelu a váhovny. Oprava kolejiště v prostoru 1.koleje nad tunelem. Demontáž a montáž dveří, oken a schodišť. Veškerý nátěrový systém OK provést nátěrovým systémem Hempel. V ocelové části budou instalovány turbíny LOMANCO. Ekologická likvidace vzniklého odpadu stavbou.