Demolice komínu 160m – Puławy, PL

Vypracování projektové dokumentace. Provedení demolice komínu H=160m do -0,5m pod povrch, nacházejícího se v bezprostřední blízkosti stále fungujících technologických objektů, včetně likvidace veškerého odpadu a provedení terénních úprav.